Aktuelt

Bedre Favrskov
- i Grundfør
I Grundfør har enkelte husstande meldt sig til at få huset demo-energitjekket. Projektet er støttet af Energistyrelsen.
Favrskov Kommune samt en repræsentant for Hinnerup Fjernvarme har d. 17.april informeret om detaljerne og forudsætningerne for evt. en fjernvarmeløsning i Grundfør. 
Vi hører nærmere til efteråret - og orienterer via mail.
Favrskov Kommune skal i forbindelse med eventuelle fremtidige udstykninger i Grundfør have en opvarmningsløsning til disse områder. Lovgivningen er ændret og derfor må kommunerne IKKE længere tilbyde naturgas til nybyggeri.
Derfor undersøger Favrskov Kommune i samarbejde med Grundfør Borgerforening hvor mange husstande i Grundfør by der kunne overveje at tilslutte sig fjernvarme.
Der er i kommuneplanen 2017-2029 foreslået nogle ændringer, som gør det muligt at lave ny lokalplan for bl.a. Grundfør landsby.

Se vores kalender

Vi opdaterer løbende med arrangementer og begivenheder i Grundfør - Se kalenderen her!

Næstkommende arrangementer:    

  
Fælles arbejdsdag
Søndag den 22. april kl. 9-13
Vi mødes ved gadekæret.
Vi skal vedigeholde de fællesarealer vi har i Grundfør.

Medbring selv de relevante redskaber.
 Vi giver varme og kolde drikke.
Vi får en hyggelig formiddag sammen. 
Hilsen Borgerforeningen
 
Mini-fodbold (årgang 2014-15)
Søndag den 22. april kl. 10-11
Ved boldbanerne
Åbent hus hos GUI
Se kalender
Yoga og motions-badminton 
se mere på GUIs hjemmeside

 
Seniorkaffe
Tirsdag kl. 9.30 i medborgerhuset. Hyggeligt samvær for alle der har lyst. Der serveres kaffe, rundstykker og en lille en. Alt dette for kun kr. 10,-. Vi ses
 
 
Præmie whist i Grundfør / Trige
Hver mandag - kl. 19.30
Start mandag den 19. sept. i Grundfør Forsamlingshus
Start mandag den 26. sept i Trige Forsamlingshus
Bare mød op. Vi fordeler os ved bordene på selve aftenen.
Alle kan deltage.
 
 
 
Gudstjenester i Grundfør kirke
I Grundfør kirke afholder "Kirken-i-Hinnerup" nogle af deres gudstjenester. Find link under fanen "se hvad der sker"

Åben kirke i Grundfør
Grundfør kirke er normalt åben alle hverdage ml. kl. 9 og 14, når der ikke er tjenester eller undervisning i kirken. Det vil være muligt at tænde et lys i kirken. Der vil også være tæpper til rådighed, hvis kirken ikke er opvarmet.
Grundfør kirke, hverdage kl. 9 - 14
 
"Gud og spaghetti" - familiegudstjeneste
hver den 1. tirsdag i måneden kl. 17-19
I Grundfør kirke og efterfølgende mad i Grundfør forsamlingshus.
Maden er 10,- pr. barn og 20,- pr. voksen.