Aktuelt

Link til kommende kommuneplan i
Favrskov kommune 2017-2029
var i høring frem til 10. september
            
På baggrund af et borgermøde afholdt den 5. september har borgerforeningen indsendt høringssvar til kommuneplanen.
 
Efterfølgende er afholdt afklarende møde med Favrskov Kommune.
Mødereferatet er foreløbelig godkendt, men de tilføjelser hertil, som vi havde er stadig ikke endelig godkendte i referatet.
 
Der er i kommuneplanen 2017-2029 foreslået nogle ændringer, som gør det muligt at lave ny lokalplan for bl.a. Grundfør landsby.
Se høringssvaret her

Se vores kalender

Vi opdaterer løbende med arrangementer og begivenheder i Grundfør - Se kalenderen her!

Næstkommende arrangementer:    

Julefrokost for alle
10. november kl. 17.30
Grundfør forsamlingshus
 
 
Juletræsfest for børn og deres familier
LØRDAG - LØRDAG -
LØRDAG den 2. december kl. 14.30
Grundfør forsamlingshus
I kommer i godt humør. Vi har pyntet det store juletræ, æbleskiverne er lunet og Søren Banjomus er i højtalerne :-)
Vi ses. Ingen tilmelding.
Kl. 16.30 går vi sammen til gadekæret og tænder lysene der.
 
 
 
 
 
 
Yoga og motions-badminton 
se mere på GUIs hjemmeside

 
Seniorkaffe
Tirsdag kl. 9.30 i medborgerhuset. Hyggeligt samvær for alle der har lyst. Der serveres kaffe, rundstykker og en lille en. Alt dette for kun kr. 10,-. Vi ses
 
"Gud og spaghetti" - familiegudstjeneste
hver den 1. tirsdag i måneden kl. 17-19
I Grundfør kirke og efterfølgende mad i Grundfør forsamlingshus.
Maden er 10,- pr. barn og 20,- pr. voksen.
 
Præmie whist i Grundfør / Trige
Hver mandag - kl. 19.30
Start mandag den 19. sept. i Grundfør Forsamlingshus
Start mandag den 26. sept i Trige Forsamlingshus
Bare mød op. Vi fordeler os ved bordene på selve aftenen.
Alle kan deltage.
 

Arrangementer

 
Gudstjenester i Grundfør kirke
I Grundfør kirke afholder "Kirken-i-Hinnerup" samt "Bykirken i Favrskov" deres gudstjenester. Hver uge er der mulighed for at komme i Grundfør kirke. Se begge kirkers kalendere på deres hjemmesider. Find link under fanen "se hvad der sker"

Åben kirke i Grundfør
Grundfør kirke er normalt åben alle hverdage ml. kl. 9 og 14, når der ikke er tjenester eller undervisning i kirken. Det vil være muligt at tænde et lys i kirken. Der vil også være tæpper til rådighed, hvis kirken ikke er opvarmet.
Grundfør kirke, hverdage kl. 9 - 14