Fortsat udvikling i Grundfør

Byudvikling 2018 - 
 
Bedre Favrskov - i Grundfør
I Grundfør har enkelte husstande meldt sig til at få huset demo-energitjekket. Projektet "Bedre Favrskov" er støttet af Energistyrelsen.
Favrskov Kommune samt en repræsentant for Hinnerup Fjernvarme har d. 17.april informeret om detaljerne og forudsætningerne for evt. en fjernvarmeløsning i Grundfør.
Vi hører nærmere til efteråret - og orienterer via mail.

Favrskov Kommune skal i forbindelse med eventuelle fremtidige udstykninger i Grundfør have en opvarmningsløsning til disse områder. Lovgivningen er ændret og derfor må kommunerne IKKE længere tilbyde naturgas til nybyggeri.
Derfor undersøger Favrskov Kommune i samarbejde med Grundfør Borgerforening hvor mange husstande i Grundfør by der kunne overveje at tilslutte sig fjernvarme.
 
Kommuneplan 2017-2029 
Der i kommuneplanen 2017-2029 foreslået nogle ændringer, som gør det muligt at lave ny lokalplan for bl.a. Grundfør landsby.
Se høringssvaret her
Se mødereferat fra møde med Favrskov kommune
kommende kommuneplan i Favrskov kommune 2017-2029

Et konkret udstykningsprojekt vedr Hertsvej/Sandballevej har været i høring. De berørte naboer har valgt at lave et høringssvar. 
 
Byudviklingen 2016 - 
 
Skovrejsning omkring Grundfør.
 
Kommuneplan 2017-2029
 
------------------------------------------------------------------
 
Byudviklingen 2011- 
 

Billede af sti og regnvandsbassin.

Attraktiv by gruppen har sammen med forskellige borgere plantet fyrtræer i bunden ned mod marken. Plantet hindbærbuske. Sat akacietræer, hostaer, løgplanter, blomstrende buske og stedsegrønne buske langs stien fra Møllevej ned mod bassinet. 

Vi glæder os til at se området gro til og indbyde os alle til en tur omkring det godt skjulte bassin....

 

 

Hvad vil vi gerne forsat arbejde med:

- En sti omkring Grundfør. En sti der kan gå, cykles og løbes på. Vi kalder den for Grundfør Ringsti.
- samt oprettelse af trampesti fra Herredsvej mod den nye udstykning i Højager. 
- Trafikken. Mulighederne og begrænsningerne i vejenes forløb.
- Samarbejde og koordinering foreningerne imellem.
- Grundfør - et sted med trivsel og højt til loftet!
 
Hvilke projekter er færdige pr. 2015:
 
- Renovering af gadekærets kant og forskønnelse af området omkring gadekæret.
Vi har søgt og fået tilsagn om midler fra LAG, Landsbyrådet og Tuborgfondet.
 
- Etablering af en sti og beplantning af området omkring det regnvandsbassin, Favrskov Forsyning anlægger ved Møllevej.
Vi har søgt og fået tilsagn om midler fra LAG, Landsbyfonden i Favrskov kommune og Tuborgfondet.
 
- Genoprettelse af trampestien fra Hovvej mod Haraldslundskoven 
 
- Trafikale løsninger gennem selve Grundfør og ved indfaldsvejene. Der er etableret hævede plateau i de tre kryds gennem Rønbækvej og Algade. Desværre er der meget strenge krav til nyetablering, så stigningen er 10cm over en strækning på 2,75 meter.!  Men der er malet advarselsstriber og vi får opsat 40 km/t skilte langs bymidten. 
 
 
- Ønsker til lokalplanen for 2014:
 Udstykninger i Grundfør - og deres placeringer.
Men: Lokalplanen for Grundfør bliver ikke fornyet. (beslutning pr. april 2015). Begrundelsen er at der allerede er potientielle udstykningsgrunde indenfor den eksisterende lokalplansramme i Grundfør.
 
Baggrund:
Grundfør som landsby er tilmeldt projekt om landsbyudvikling.
Det er et samarbejde med LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov KommuneProjekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner.
 
Landsbyrådet og Borgerforeningen havde inviteret til borgermøde i august 2011. Omkring 50 medborgere i Grundfør var mødt op.
Det var godt at se så mange. Mange visioner kom frem.
 
Karsten Gram fra Landdistrikternes Hus sammenfattede et resumé fra borgermødet. Der blev nedsat fire arbejdsgrupper, som vil fortsætte med de projekter og borgerønsker, der blev fremlagt.