Grundfør Borgerforening

CVR-nummer: 34401489

Kontingent pr. husstand er kr. 100,-

Beløbet kan indbetales på konto i jyske bank
Reg.:7253 konto: 1051257

Eller kontant til Melanie på Byvænget 19, Grundfør.
 
Bestyrelsen:
Formand: Melanie Dalentoft, Byvænget 19
Kasserer: Claire Moldenhauer Boelstoft, Kastanievej 2
Medlem: Maria Andersson
Medlem: Betina Leth Leth, Algade 2
Medlem: Janus Nielsen Jellesmark, Byvænget
Medlem: Brian Graaugaard, Skoletoften 13

Landsbyrepræsentant:
Frederik Høstmark Petersen

 

Grundfør Borgerforening blev etableret i 1966. 

Formålet er, som beskrevet i vedtægterne: "At varetage borgernes interesser, at virke til gavn for Grundfør by og omegn, at afholde oplysende og selskabelige sammenkomster for borgerne".

Alle borgere i Grundfør kan melde sig til foreningen.  

Vi indsamler et årligt kontingent, som er et frivilligt bidrag til foreningsarbejdet.

Kontingentet går til vedligeholdelse af gadekæret, el til springvandet samt julebelysningen omkring gadekæret. Til vedligeholdelse af legepladsen og den lovpligtige forsikring hertil samt afholdelse af arrangementer i løbet af året.